Archiwum dla Wrzesień 2011

Schemat planu ramowego

Tak jak wcześniej obiecałem, w tym poście pokażę przykład stworzonego przez siebie planu ramowego i na jego podstawie postaram się go omówić i zaprezentować, w jaki sposób należy go stworzyć. Zapraszam więc do lektury.

Oprócz samej konstrukcji planu ważny jest cały język prezentacji maturalnej, również ten ujęty w planie.

Wzór planu ramowego

I. Ramowy plan wypowiedzi:

  1. Teza: Samotnicy to postaci, które bardzo często opisuje literatura różnych epok. Z tego względu można uznać ten motyw za uniwersalny.
  1. Kolejność prezentowanych argumentów:

a) Treny: samotność spowodowana śmiercią córki; samotność, której towarzyszą inne, negatywne uczucia; destrukcyjna samotność.

b) „Cierpienia młodego Wertera”: samotność spowodowana romantyczną, niespełnioną miłością, destrukcyjna; wyniszczająca samotność; brak możliwości ucieczki od poczucia wyobcowania.

c) „Kartoteka”: samotność spowodowana wspomnieniami z wojny; wyalienowanie niepozwalające na normalne funkcjonowanie; bierność i apatia głównego bohatera.

d) „Wieża”: dwa zupełnie odmienne podejścia do samotności – trędowaty umie pogodzić się z losem i jego życie nabiera sensu, nauczyciel nie umie pogodzić się z samotnością, przez co jego egzystencja jest bezcelowa.

II. Wnioski:

a) Samotność może być wolnym wyborem („Kartoteka”), wymuszoną sytuacją, na którą ma się mały wpływ (Treny, „Wieża”) bądź ucieczką od rzeczywistości („Kartoteka”, „Cierpienia młodego Wertera”).

b) Ze wszystkich zaprezentowanych postaci tylko bohater umie poradzić sobie z samotnością; jest nim Lebrosso, bohater „Wieży”.

c) Samotność jest uczuciem, które bardzo silnie wpływa na życie człowieka je przeżywającego.

Jak stworzyć plan ramowy

Jak widać na podstawie powyższego przykładu, jako pierwszy punkt podaje się tezę, która powinna być ogólna i w taki właśnie sposób ma mówić naszą opinie o prezentacji maturalnej, czyli to, o czym chcemy opowiadać podczas wystąpienia. Następne są argumenty będące hasłowym wypunktowaniem dzieł, jakie zamierzamy omawiać. Na końcu znajdują się wnioski podsumowujące całość wystąpienia, które należy traktować jako swego rodzaju klamrę łączącą całość prezentacji.

Reklamy

Dodaj komentarz

Czym jest plan ramowy

Wielu maturzystów przygotowujących się do egzaminu ustnego z języka polskiego ma duży problem ze skonstruowaniem planu ramowego. Jeżeli należysz do tej grupy abiturientów i masz podobne braki w wiedzy, przeczytaj poniższy wpis.

Czym jest plan ramowy

Pierwsze, o czym należy powiedzieć w kontekście definicji planu ramowego, to to, że jest on częścią konspektu. A czym jest konspekt? On z kolei jest dokumentem zawierającym w sobie takie elementy jak bibliografia maturalna, wspomniany plan oraz nazwę tematu. Widać więc, że w głównej mierze konspekt oparty został na planie, dlatego pełni on taką ważą funkcję, równie istotną jak język prezentacji maturalnej. No dobrze, ale czym w takim razie jest ów plan ramowy? Najogólniej rzecz ujmując, zawiera on w sobie tezę, kolejność wygłaszanych argumentów oraz wnioski. W poniższym akapicie znajdują się informacje temat tych wszystkich elementów.

Części składowe planu maturalnego

Jak wspomniałem, w skład planu wchodzi teza, argumenty oraz wnioski. Nie jest to moja opinia na temat prezentacji maturalnych, lecz istniejący fakt. Zacznijmy zatem od tezy, którą należy traktować jako swego rodzaju wprowadzenie do tematu. Należy w niej zawrzeć swoją główną myśl i ogólnie zarysować to, o czym zamierzamy mówić podczas swojego wystąpienia. Kolejnym punktem są argumenty, czyli krótkie omówienie i wypunktowanie dzieł, które będziemy omawiać w prezentacji. Z kolei na końcu planu ramowego znajdują się wnioski będące podsumowaniem całego wystąpienia. Stanowią one zakończenie i puentę prezentacji. W kolejnym wpisie na wybranym przez siebie przykładzie pokażę i omówię, jak wygląda plan ramowy.

Dodaj komentarz